Rais, N. 2020 Aug 25. ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BARANG PADA KAWASAN PABEAN OLEH KANTOR BEA DAN CUKAI DI KOTA MAKASSAR. Economics Bosowa. [Online] 6:003